Insignis Biuro Rachunkowe Insignis Biuro Rachunkowe
Rozpoczynasz
działalność?
Ta oferta jest
dla Ciebie!

Usługi
dodatkowe

Zadaj pytanie
księgowemu

Praca w INSIGNIS
Księgi Rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • przygotowanie polityki rachunkowości,
 • sporządzanie planu kont,
 • kwalifikowanie dowodu do księgowania,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji CIT i PIT,
 • wycena aktywów i pasywów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,

Ewidencje VAT
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE,
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,
 • sporządzanie deklaracji VAT - 7,

Deklaracje INTRASTAT
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT,

Szczegółowa oferta kadrowo-płacowa

Usługi dodatkowe

Dodatkowo, gratis otrzymasz:
 • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych do Urzędu Skarbowego takich jak:CEIDG, NIP 2, VAT R, VAT Z
 • obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej,
 • przygotowanie wniosków o niezaleganie z podatkami oraz składkami ZUS,
 • składanie w imieniu podatnika deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych oraz w ZUS,
 • roczne zeznanie podatkowe.

Sprawdź ile zapłacisz za usługęKontakt z nami

powrót do oferty
Tel. 607 576 406
e-mail biuro@insignis.com.pl