Insignis Biuro Rachunkowe Insignis Biuro Rachunkowe
Rozpoczynasz
działalność?
Ta oferta jest
dla Ciebie!

Usługi
dodatkowe

Zadaj pytanie
księgowemu

Praca w INSIGNIS
Oferta

1. Księgi Rachunkowe
 • jeśli rozpoczynasz działalność lub prowadzisz spółkę prawa handlowego (osobową lub kapitałową),
 • jeśli prowadzisz firmę jako osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska i przychody netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro,

zapoznaj się z naszą ofertą >>
2. Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów
 • jeśli rozpoczynasz działalność,
 • prowadzisz działalność i usyzkałeś przychody z działalności poniżej 1 200 000 euro,

zapoznaj się z naszą ofertą >>
3. Ryczałt
 • jeśli rozpoczynasz działalność,
 • wyłącznie samodzielnie i uzyskałeś przychody z działalności w wysokości nie przekraczającej 150 000 euro,
 • jeśli prowadzisz działalność w formie spółki a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła 150 000 euro,

zapoznaj się z naszą ofertą >>
4. Kadry i Płce
 • jeśli zatrudniasz pracowników,
 • jeśli zatrudniasz osoby w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • jeśli masz obowiązek rozliczać się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

zapoznaj się z naszą ofertą >>
5. Opłaty środowiskowe
 • jeśli posiadasz samochód firmowy,
 • jeśli korzystasz z pieców grzewczych lub maszyn roboczych,
 • jeśli pobierasz wodę, albo odprowadzasz do ziemi ścieki,

zapoznaj się z naszą ofertą >>
Tel. 607 576 406
e-mail biuro@insignis.com.pl